Spolek pro záchranu
historických památek
Přešticka

O nás

Vítejte na stránkách Spolku
pro záchranu historických
památek Přešticka

V Přešticích a nejbližším okolí (v okruhu cca 10 km) působíme od konce r. 1996. Zaměřujeme se na aktivní ochranu památek (brigády při údržbě památek, získávání příp. spolupráce při získávání grantů na restaurování památek, organizování sbírek, podněty obcím a pod). Organizujeme, příp. se podílíme na organizaci akcí pro veřejnost zaměřených na kulturní dědictví a seznamování s významnými osobnostmi minulosti, mající vztah k územní působnosti spolku. Vydáváme publikace s regionální tématikou, vztahující se k historii, příp. pohlednice se stejnou tématikou. Vracíme do krajiny zaniklé sakrální památky.Služby pro veřejnost:

Pravidelné průvodcovské služby při Dnech evropského dědictví (počátkem září) v barokním chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Přešticích a v románsko gotickém kostele sv. Ambrože ve Vícově (cca 3 km od Přeštic). V kostele sv. Ambrože i o Velikonočním pondělí po skončení bohoslužby. Předem objednané skupiny provedeme po kostele sv. Ambrože i mimo uvedené termíny.

Podporují nás