Spolek pro záchranu historických památek Přešticka, o.s.

Občanské sdružení registrované MV ČR 10. 12. 1996 pod .č,j. Ms-Os/1-31352/96-R

Masarykovo nám. 311, 334 01 Přeštice

IĆ: 491 84 008


Správní výbor zvolený valnou hromadou dne 19. 10. 2009 na čtyřleté období:

Ing. Václav Süss – předseda  –  Suss@prestice-mesto.cz

Drahomíra Valentová – místopředsedkyně – muzejnice@seznam.cz

Marta Šetková – pokladní – setkova44@seznam.cz


Bankovní spojení Poštovní spořitelna, číslo účtu 197976305/0300