Židovská historie obcí sken obálky na web á 75

Autorka Alena Vlčková, vydal Mikroregion Přešticko 2017. K zakoupení v Domu historie Přešticka a Kulturním a komunitním centru Přeštice za 75 Kč.