Naučná stezka „Se svatým Vojtěchem okolím Přeštic“ byla otevřena v neděli 26. dubna ve 14 hodin.

Informace k naučné stezce „Se svatým Vojtěchem okolím Přeštic“:

Každý zájemce dostane na požádání průvodní leták ke stezce. Letáky jsou k dostání v Domu historie Přešticka a v Turistickém informačním centru Přeštice. V letácích je mapka s 12 zastávkami naučné stezky s geografickými údaji a turistickými údaji, příp. doplňujícím informacemi k danému místu. Součástí letáku je 12 otázek a malý úkol – očíslovat 6 obrázků s výjevy ze života sv. Vojtěcha ve správném pořadí. Po vyplnění všech úkolů je možné dostat razítko do letáku a malou odměnu v Domu historie Přešticka nebo v Turistickém informačním centru Přeštice – samolepka, magnetka nebo omalovánky.                                                                              

http://www.novinky.cz/vase-zpravy/plzensky-kraj/plzen-jih/269-30703-se-svatym-vojtechem-okolim-prestic.html

https://www.youtube.com/watch?v=-1JhBxgJ0CY&feature=youtu.be