Stav obrazu po akvizici – před restaurováním:

Pieta z Radkovic před restaurováním DHP 24.6.2014    Pieta z Radkovic před restaurováním DHP 24.6.2014-2

Pieta z Radkovic před restaurováním DHP 24.6.2014-4    Pieta z Radkovic před restaurováním DHP 24.6.2014-3

Pieta z Radkovic před restaurováním DHP 24.6.2014-1

Obraz po restaurování:

Pieta z Radkovic po restaurování DHP 15.9.2014

Kaplička v Radkovicích, kde byl obraz umístěn:

IMG

Fotografie z roku 2004 (autor Ing. Jiří Běl)