V letech 2020 – 2021 byl na podnět Spolku pro záchranu historických památek Přešticka odstraněn starý ztrouchnivělý kříž z roku 2007 u kostela sv. Ambrože na Vícově a nainstalován nový.

DHP 2021_10_13-3

Nový dřevěný kříž vyrobil v první polovině června 2020 na náklady spolku tesař Jakub Kostur. Jeho výroba probíhala ve spolupráci s podporou Regionálního řemeslného muzea v Merklíně i Michala Votíka, který 1. října 2020 realizoval s Mirkem Chvojkou a tvůrcem kříže i usazení kříže na místo.

DHP 2021_10_13-1

13. října 2021 byl na kříž připevněn nový Kristus, místo původního, silně zkorodovaného, kterého namalovala Jiřina Andrlíková z Příchovic. Autorkou nové malby je MgA. Hana Süssová.

DHP 2021_10_13-5   DHP 2021_10_13-6  DHP 2021_10_13-9 DHP 2021_10_13-10  DHP 2021_10_13-11

 (foto Drahomíra Valentová a Jiří Běl)

Za finanční zajištění děkujeme městu Přeštice a Domu historie Přešticka.