LESNÍ OBRÁZKY jsou dotvořeny a instalovány v příchovických lesích. Na rozcestí Střížova a Obecňáku (sv. Jan Nepomucký), u silnice na Plevňov (sv. Václav a sv. Barbora) a na Ticholovci (sv. Lambert, sv. Josef a Anděl Strážce) byly obrázky světců odedávna. Zásluhou malířky MICHAELY HOLUBKOVÉ (je rovněž autorkou obrázku sv. Anny u silnice Řenče-Únětice a Panny Marie ve stejnojmenné kapli u Libákovic) a truhláře JINDŘICHA HOBLA se ode dneška skvějí ve zbrusu nové podobě. Děkujeme rovněž MAS AKTIVIOS a PLZEŇSKÉMU KRAJI za financování projektu. A OBCI PŘÍCHOVICE a paní starostce Pavlíně Nohavové za všemožnou pomoc a podporu.

(foto M. Tejček)

 

Nepomuk  Václav
Sv. Jan Nepomucký                                             Sv. Václav
Barbora  Lambert
Sv. Barbora                                                           Sv. Lambert
Josef  Anděl strážce
Sv. Josef                                                               Anděl Strážce