Vyčištění sochy Úroda a památníku K. H. Máchy.

Město Přeštice nechalo z iniciativy našeho spolku odborně vyčistit dvě sochy, kolem kterých denně chodíme.

Za precizní práci děkujeme kamenosochaři Josefu Měsíčkovi a za finanční zajištění městu.

(foto Radka Süssová)

2. 7. 2020                                                                                                                    6. 5. 2013         

DHP 2020_07_02_2  DHP 2020_07_02_5  DHP 6.5.2013--27l

2. 7. 2020                                                                                                                     13. 5. 2020

DHP 2020_07_02_8  DHP 2020_07_02_17  DHP 13.5.2020_15