dhp-10-3-2012-31

foto 10. 3. 2012

Na silničním mostě přes řeku Úhlavu je od roku 1871 umístěna polosocha sv. Jana Nepomuckého resp. dnes již jen její kopie, která je zde od roku 1998. Tato kopie je vytvořena z lehké laminátové skořepiny s povrchem, který strukturou a barevností imituje kámen. Kopii zhotovil Jiří Líbal z Prahy 5

Originál zhotovený roku 1735 Antonínem Braunem je uložen v Lapidáriu Národního muzea v Praze. Původně tato socha měla své místo v nice na průčelí kostela sv. Mikuláše v Praze. Po té, co byl kostel propůjčen pravoslavné církvi, přesvědčil již zmiňovaný JUDr. Brauner pražské radní a potažmo zastupitele, aby mu jí darovali. Sám pak zařídil umístění sochy na mostě v Přešticích.[1]

Má vysokou uměleckou hodnotu, proto se Praha krátce před první světovou válkou snažila o její navrácení zpět. Městu byla nabídnuta věrná kopie a finanční náhrada. Na to však přeštické zastupitelstvo nepřistoupilo.

Už v roce 1923 přišla socha poprvé o hlavu. Stalo se tak při stavbě nového mostu přes Úhlavu, kdy byla ze starého dřevěného mostu snesena a bez dalšího zajištění položena na silnici.

V padesátých letech 20. století přišla socha o hlavu vinou vandalů podruhé. V roce 1987 došlo k jejímu  ještě většímu poškození, kdy bylo šikmo uraženo tělo světce. Zásluhou akademického sochaře a restaurátora Jana Bradny byly podniknuty kroky k její záchraně. Uražené části sochy byly vyzdviženy ze dna řeky a Jan Bradna s Jiřím Novotným sochu zrestaurovali. Nový podstavec pod sochu navrhl a zhotovil ak. sochař Petr Váňa.

Text Václav Süss

 

[1] Jan Mrkvička JUDr. František Augustin Brauner první Přeštický poslanec – Spolek pro záchranu historických památek Přešticka – 2003

5Pod Zelenou Horu č. 4/09 str. 15