Na silničním mostě přes řeku Úhlavu je od roku 1871 umístěna polosocha sv. Jana Nepomuckého resp. dnes již jen její kopie, která je zde od roku 1998. Tato kopie je vytvořena z lehké laminátové skořepiny s povrchem, který strukturou a barevností imituje kámen. Kopii zhotovil Jiří Líbal z Prahy 5

Originál zhotovený roku 1735 Antonínem Braunem je uložen v Lapidáriu Národního muzea v Praze. Původně tato socha měla své místo v nice na průčelí kostela sv. Mikuláše v Praze. Po té, co byl kostel propůjčen pravoslavné církvi, přesvědčil již zmiňovaný JUDr. Brauner pražské radní a potažmo zastupitele, aby mu jí darovali. Sám pak zařídil umístění sochy na mostě v Přešticích.

Má vysokou uměleckou hodnotu, proto se Praha krátce před první světovou válkou snažila o její navrácení zpět. Městu byla nabídnuta věrná kopie a finanční náhrada. Na to však přeštické zastupitelstvo nepřistoupilo.

Už v roce 1923 přišla socha poprvé o hlavu. Stalo se tak při stavbě nového mostu přes Úhlavu, kdy byla ze starého dřevěného mostu snesena a bez dalšího zajištění položena na silnici.

V padesátých letech 20. století přišla socha o hlavu vinou vandalů podruhé. V roce 1987 došlo k jejímu  ještě většímu poškození, kdy bylo šikmo uraženo tělo světce. Zásluhou akademického sochaře a restaurátora Jana Bradny byly podniknuty kroky k její záchraně. Uražené části sochy byly vyzdviženy ze dna řeky a Jan Bradna s Jiřím Novotným sochu zrestaurovali. Nový podstavec pod sochu navrhl a zhotovil ak. sochař Petr Váňa.

Text Václav Süss