Vycházka s architektem Petrem Domanickým s komentářem a bohatými informacemi o díle projektantů všech tří významných staveb z let 1918-1939 v Přešticích proběhla 4. 9. 2016.

foto Jiří Běl

J. Běl 4.9.2016-34    J. Běl 4.9.2016-78

Setkání účastníků prohlídky s panem Domanickým u kašny na Masarykově náměstí v Přešticích.

J. Běl 4.9.2016-7

Prohlídka současného interiéru České spořitelny v Přešticích. Celá budova byla postavena podle projektu architekta Jindřicha Freiwalda.

J. Běl 4.9.2016-29

Průčelí budovy s keramickým obkladem a reliéfem sochaře Josefa Matějů.

J. Běl 4.9.2016-21

Keramická socha ženy ve vnitrobloku budovy od stejného autora.

J. Běl 4.9.2016-24

Prohlídka vnitrobloku se sochou a budovou postavenou pro tehdejší přeštické muzeum.

J. Běl 4.9.2016-36

Přeštická sokolovna – projekt architekta Františka Krásného.

J. Běl 4.9.2016-39

Petr Domanický hovoří o stavbě.

J. Běl 4.9.2016-35

Petr Domanický ukazuje plány stavby.

J. Běl 4.9.2016-42

Petr Domanický s publikací o Hanušovi Zápalovi.

J. Běl 4.9.2016-71

Dům v Husově ulici 575, projekt Ing. Arch. Hanuše Zápala.

J. Běl 4.9.2016-73

Plastika ženy na budově podle originálu Otakata Španiela.