Jižní Plzeňsko I., historicko-turistický průvodce (č. 12)

text Karel Foud a Tomáš Karel

vydalo Nakladatelství Českého lesa v Domažlicích roku 1999

Zelené

Kaplička Panny Marie Zázračné u rozcestí na Zelené

(foto 24. 4. 2013)

Sojí mezi čtyřmi starými lipami. Postavena byla v roce 1799 Matějem Janským ze Zálesí. Dokonalý popis historie této kapličky nám zanechal kronikář pan Tomáš Oves v rkonice psané od roku 1924.

„Onoho roku oral jmenovaný na svém poli, když ničeho netuše pozvedl zrak od pluhu, uviděl na obloze v ohnivém oblaku skvící se obraz Madony s děťátkem, jenž se pomalu snáší na místo, kde nyní stojí kaplička“.

Po dotyku se zemí celý obraz zmizel. Toto zjevení se rozkřiklo, pan Matěj Janský požádal duchovní i světskou vrchnost o povolení stavby kapličky.

(zdroj: Kapličky, kaple a kostely na Přešticku, Jiří Běl, vydal Spolek pro záchranu historických památek Přešticka v r. 2006)

Zelené, kaplička DHP 24.4.2013-320   Zelené, kaplička DHP 24.4.2013-30