Jižní Plzeňsko I., historicko-turistický průvodce (č. 12)

text Karel Foud a Tomáš Karel

vydalo Nakladatelství Českého lesa v Domažlicích roku 1999

soběk

Kaple Povýšení sv. Kříže v Soběkurech

(foto Petr Soukup 2007)

Kaple s osmibokým půdorysem a kupolovitou střechu a lucernou ve vrcholu byla postavena v roce 1827. Kaple nemá okna a je osvětlena pouze světlíkem z lucerny. Nad vchodem je výklenek se soškou sv. Jana Nepomuckého.

(zdroj: Kapličky, kaple a kostely na Přešticku, Jiří Běl, vydal Spolek pro záchranu historických památek Přešticka v r. 2006)

soběkury, kaplička, P. SOukup