Jižní Plzeňsko I., historicko-turistický průvodce (č. 12)

text Karel Foud a Tomáš Karel

vydalo Nakladatelství Českého lesa v Domažlicích roku 1999

Oplot

Kaple Panny Marie v Oplotě

(foto Petr Soukup 2007)

Stojí uprostřed návsi. Plány na stavbu provedl stavitel Tomáš Šebestián Štafka z Přeštic. Stavba začala v roce 1862. Díky dárcům, kteří dávali mimo peněz i cihly, byla kaple v roce 1863 dokončena a o pouti 4. října 1863 vysvěcena. Na varhany, které byly zakoupeny od varhanáře Melceva z Kutné Hory, se prvně hrálo 1. 10. 1899. Kaple je obecní.

(zdroj: Kapličky, kaple a kostely na Přešticku, Jiří Běl, vydal Spolek pro záchranu historických památek Přešticka v r. 2006)

oplot, kaplička, P. SOukup