Jižní Plzeňsko I., historicko-turistický průvodce (č. 12)

text Karel Foud a Tomáš Karel

vydalo Nakladatelství Českého lesa v Domažlicích roku 1999

Lišice

Kaplička v Lišicích

(foto Petr Soukup 2007)

Je zasvěcena Panně Marii, je umístěna uprostřed obce u hlavní silnice.

(zdroj: Kapličky, kaple a kostely na Přešticku, Jiří Běl, vydal Spolek pro záchranu historických památek Přešticka v r. 2006)

Lišice, kaplička, foto P. Soukup

Socha sv. Jana Nepomuckého u brodu v Lišicích

 (foto 28. 3. 2012)

Lišice, brod, sv. Jan Nepomucký foto DHP 28.3.2012-16    Lišice, brod, sv. Jan Nepomucký foto DHP 28.3.2012-17