Jižní Plzeňsko I., historicko-turistický průvodce (č. 12)

 text Karel Foud a Tomáš Karel

 vydalo Nakladatelství Českého lesa v Domažlicích roku 1999

str. 37

Háje

Kaplička v Hájích

Na návsi mezi stromy stojí kaplikča pravděpodobně sv. Jakuba z 1. pol. 19. stol.

(zdroj: Kapličky, kaple a kostely na Přešticku, Jiří Běl, vydal Spolek pro záchranu historických památek Přešticka v r. 2006)

foto 9. 3.2013

Háje DHP 9.5.2013-5    Háje DHP 9.5.2013--5