Dům historie Přešticka je organizační sloužkou města Přeštic.

www.dumhistorie.cz/

Vytváří sbírku od roku 1999 a to z oblasti Přešticka, což je teritorium sahající maximálně 15-20 km od přirozeného centra regionu – Přeštic. Jde tedy o regionální sbírku, která mapuje a zachycuje život na Přešticku převážně od poloviny 19. století do poloviny 20. století.

 Nejstarší sbírkové předměty pocházejí z konce 18. století a vztahují se ke kultu Divotvůrkyně Přeštické a chrámu v Přešticích.

 Převážná část sbírky je tvořena řemeslnými a zemědělskými nástroji z 19. století a počátku 20. století. Významně jsou ve sbírce zastoupeny také předměty sloužící v domácnostech našeho regionu ( nábytek, kuchyňské nádobí různého typu, šatstvo, obrazy, hračky atd.) další část sbírky tvoří obchodní památky. Jde o předměty, které tvořily vybavení a sortiment kupeckých krámů, koloniálů a hokynářství na Přešticku (základ sbírky pochází z koloniálu Karla Fodermajera v Přešticích). Obchodní památky lze časově zařadit do první poloviny 20. století, převážná část exponátů pochází z 30. let 20. století. Archiv Domu historie Přešticka je další částí sbírky. Jsou v něm vedeny např. fotografie, pohlednice, kroniky spolků, výuční listy, vysvědčení a mnoho dalších dokumentů, které vypovídají o životě našeho regionu.Veřejnosti jsou sbírkové předměty, převážná část, představeny ve stálé expozici, kde vytváří soubory a představují jednotlivá řemesla regionu: kováře a podkováře, truhláře, bednáře, koláře, sedláře, ševce a obuvníky, pekaře, řezníky, krejčí atd. Obchodní památky jsou prezentovány ve stálé expozici kupeckého krámu.

Kromě stálých expozice kupeckého krámu a řemesel a živností na Přešticku připravuje Dům historie Přešticka každoročně 8-10 krátkodobých výstav

V tomto malém městském muzeu si můžete zakoupit regionální publikace, pohlednice, drobné suvenýry, turistické známky, plechové štítky na hůl, turistické samolepky a nálepky.

Pro sběratele razítek je zde k dispozici řada razítek k otisknutí do turistického deníku.

Dostane se Vám zde informací o zajímavých místech ve městě i v okolí.