V sobotu 27. června 2018 byla slavnostně otevřena regionální expozice za zámku ve Pteníně, která je realizována v rámci projektu spolupráce „Otevíráme poklady venkova“. Expozice je zaměřena na historii a významné osobnosti společenského i kulturního života zdejšího regionu. Při prohlídce Vám bude představena osobnost Josefa Kožíška a jeho přínos pro české školství, poslední majitelé zdejšího panství, rodina hraběte Pálffyho z Erdödu a mnozí další.

 Projekt byl podpořen z Programu rozvoje venkova ČR.

 Realizátoři a partneři: MAS Aktivios, z.s., obcí Ptenín a Zkrášlovacím spolkem Ptenín.

www.ptenin.cz/spolky/zkraslovaci-spolek-ptenin/

pozvánka do minimuzea Ptenín