Zpravodaj AKTIVIOS 1. června 2016:

 Zpravodaj Aktivios 1.6.2016, str. 17

V sobotu 27. června byla slavnostně otevřena regionální expozice za zámku ve Pteníně, která je realizována v rámci projektu spolupráce „Otevíráme poklady venkova“. Expozice je zaměřena na historii a významné osobnosti společenského i kulturního života zdejšího regionu. Při prohlídce Vám bude představena osobnost Josefa Kožíška a jeho přínos pro české školství, poslední majitelé zdejšího panství, rodina hraběte Pálffyho z Erdödu a mnozí další.

 Projekt byl podpořen z Programu rozvoje venkova ČR.

 Realizátoři a partneři: MAS Aktivios, z.s., obcí Ptenín a Zkrášlovacím spolkem Ptenín.

 Aktivios-pozvanka-Ptenin-A5-TISK

Minimuzeum Ptenín

www.ptenin.cz/spolky/zkraslovaci-spolek-ptenin/

 

Zámek s expozicí:

J. Běl 27.6.2015-3   J. Běl 27.6.2015-4

J. Běl 27.6.2015-46   J. Běl 27.6.2015-48

J. Běl 27.6.2015-49   J. Běl 27.6.2015-50

J. Běl 27.6.2015-58   J. Běl 27.6.2015-53

J. Běl 27.6.2015-52   J. Běl 27.6.2015-59

J. Běl 27.6.2015-47   J. Běl 27.6.2015-51   J. Běl 27.6.2015-61

Fotografie z otevření:

J. Běl 27.6.2015-10    J. Běl 27.6.2015-11

J. Běl 27.6.2015-12    J. Běl 27.6.2015-14

J. Běl 27.6.2015-16    J. Běl 27.6.2015-29

J. Běl 27.6.2015-42    J. Běl 27.6.2015-45

J. Běl 27.6.2015-56    J. Běl 27.6.2015-64

J. Běl 27.6.2015-70    J. Běl 27.6.2015-74

J. Běl 27.6.2015-75    J. Běl 27.6.2015-77

J. Běl 27.6.2015-81    J. Běl 27.6.2015-82

J. Běl 27.6.2015-89    J. Běl 27.6.2015-95

foto Jiří Běl