Jižní Plzeňsko I., historicko-turistický průvodce (č. 12)

text Karel Foud a Tomáš Karel

vydalo Nakladatelství Českého lesa v Domažlicích roku 1999

str. 66

 Kucíny

Kaplička v Kucínech:

(foto 4. 7. 2012)

foto DHP 4.7.2012-2    foto DHP 4.7.2012-9

Kaple v Kucínech byla postavena v roce 1896 a vysvěcena druhou neděli v červenci téhož roku přeštickým děkanem E. V. Řičákem. Zvon byl do věžičky přenesen ze starého sloupu, který stával na návsi nad potokem proti čp. 9. Kaple byla postavena místními řemeslníky, zedníkem J. Beštou a tesařem Janem Bradou. Oltář zhotovil přeštický truhlář Benešovský.

(zdroj: Kapličky, kaple a kostely na Přešticku, Jiří Běl, vydal Spolek pro záchranu historických památek Přešticka v r. 2006)