Dlouhá Louka

  Malá ves stojící na mírném návrší asi 6 km jihozápadně od Přeštic. Ves vznikla v 1. pol. 18. stol. z dominikálních chalup postavených na lužanských pozemcích pro dělníky poplužního dvora.

 Chalupy postavené podél cesty si z velké části uchovaly tradiční ráz v pozdně klasicistním slohu fasád a tvoří tak spolu s kaplí půvabný celek. Na okraji je dochována i roubená chalupa z doby vzniku vsi.

Vesnicí prochází zelená turistická cesta.

  Zdroj

 Jižní Plzeňsko I

 Historicko-turistický průvodce

 K. Foud, T. Karel

 vydalo Nakladatelství Českého lesa v Domažlicích roku 1999

 Dlouhá Louka, kaplička sv. Vojtěcha

 foto 8. 8. 2012:

DSC_0408    DSC_0413