Kaple Nanebevzetí Panny Marie v Borovech:

(foto 25. 3. 2013)

DHP 25.4.2013-75   DHP 25.4.2013-125

DHP 25.4.2013-120   DHP 25.4.2013-123

DHP 25.4.2013-94

Kaple postavena v letech 1834-1835.

(informace převzata z publikace Kapličky, kaple a kostely na Přešticku)

Soška Panny Marie Borovské:

Stav před zrestaurováním                      Zrestaurovaná soška

(foto 25. 3. 2013)                                        (foto srpen 2013)

DHP 25 upravená 1 kopie    Borovská po zrestaurování, srpen 2013