Jižní Plzeňsko I., historicko-turistický průvodce (č. 12)

text Karel Foud a Tomáš Karel

vydalo Nakladatelství Českého lesa v Domažlicích roku 1999

str. 123

Skočice

 Bývalé tvrziště ve Skočicích:

(foto r. 2012-2013)

foto DHP 8.8.2012--24    DHP 25.4.2013-5

DHP 25.4.2013-12    DHP 25.4.2013-15

DHP 25.4.2013-16    DHP 25.4.2013-18

DHP 25.4.2013-20    DHP 25.4.2013-23

DHP 25.4.2013-24    DHP 25.4.2013-25

DHP 25.4.2013-26   foto DHP 8.8.2012--19    foto DHP 8.8.2012--20  

DHP 25.4.2013-27    foto DHP 8.8.2012--12

foto DHP 8.8.2012--13    foto DHP 8.8.2012--14

foto DHP 8.8.2012--15    foto DHP 8.8.2012--21

Kaple ve Skočicích:

(foto 8. 8. 2012)

foto DHP 8.8.2012-22

Osazení sošky Skočické Panny Marie o pouti 3. 6. 2012:

(foto Jiří Běl)

 

foto J. Běl, 3.6.2012-33    foto J. Běl, 3.6.2012-40

foto J. Běl, 3.6.2012-41    foto J. Běl, 3.6.2012-59