Jižní Plzeňsko I., historicko-turistický průvodce (č. 12)

text Karel Foud a Tomáš Karel

vydalo Nakladatelství Českého lesa v Domažlicích roku 1999

újezd

Zámek v Újezdě u Horšic

(foto 2015)

Újezd DHP 25.3.2015-6    Újezd DHP 25.3.2015-8

Újezd DHP 25.3.2015-68