Socha sv. Jana Nepomuckého na náměstí v Přešticích

Nepomuk    Nepomuk 1

 

Na severozápadní straně náměstí kousek od radnice se lze kochat sochou sv. Jana Nepomuckého. Pochází z roku 1736, zrestaurována byla v r. 1992 a v r. 2010 – jemně kolorována. Tato socha byla zhotovena na náklady Jakuba Xavera Hlávky, přeštického rodáka, faráře v Němčicích a později v Hluku na Moravě.

 

Text Václav Süss