Pro sběratele turistických vizitek, nálepek a dřevěných známek - nově hrad Skála:

turistická vizitka Skála    turistická nálepka Skála    turistická známka Skála

Zájemcům o historii Přeštic a okolí doporučujeme stát se čtenářem sborníku Pod Zelenou Horou, který vychází čtyřikrát do roka a je k zakoupení v Informačním centru v Přešticích nebo v Domu historie Přeštička.

Bližší informace o obsahu jednotlivých čísel najdete na http://www.kzprestice.cz/page/11382/pod-zelenou-horou-publikace

Informace o historii i o současném dění v Přešticích a na Přešticku se objevují i na stránkách Přeštických novin. Starší ročníky a čísla jsou dostupné plnotextově na stránkách Kulturního a komunitního centra Přeštice:

http://www.kzprestice.cz/klient-1426/kino-318/stranka-11419

Zde najdete bibliografickou rešerši přeštického kronikáře a historika Michala Tejčka od r. 2010-2017. Jejím účelem je detailní shrnutí jeho publikovaných prací , které se týkají historie Přeštic a okolí, případně mapují současné aktivity našeho spolku ve městě a okolí.

Řešerše Michal Tejček kronikář a historik Přeštic