Kašna na Masarykově náměstí se sochou sv. Václava

kašna   kašna 3

kašna 2   kašna 1

 

Pozdně barokní kašna se nachází uprostřed Masarykova náměstí v Přešticích. Na sokl uprostřed kašny daroval sochu sv. Václava první přeštický poslanec v Říšském sněmu JUDr. Augustin Brauner, jako vděk za své zvolení v r. 1848. Sochu posvětil Braunerův přítel, přeštický děkan Josef Pekárek v den Nanebevzetí Panny Marie 15. srpna 1867 a JUDr. Brauner byl tomuto svěcení přítomen. Socha je odlita z umělého kamene, u nohou knížete Václava je nápis „1867 přeštickým Dr. Brauner, mod. Weselý v Praze, shot. Blažek v Litomyšli.“.

 

Text Václav Süss