Přeštická radnice

Budova radnice z roku 1832 prodělala několik adaptací; při jedné z posledních bylo upraveno i nádvoří (přístavba městského archivu, fontána, lapidárium). Nese pamětní desku prvnímu poslanci za přešticko-nepomucký okres v roce 1848 JUDr. F. A. Braunerovi.

(Encyklopedie na pokračování Přeštice, text Věra Kokošková, Nakladatelství Fraus, Plzeň, 2006)

Kašna na Masarykově náměstí se sochou sv. Václava

Pozdně barokní kašna se nachází uprostřed Masarykova náměstí v Přešticích. Na sokl uprostřed kašny daroval sochu sv. Václava první přeštický poslanec v Říšském sněmu JUDr. Augustin Brauner, jako vděk za své zvolení v r. 1848. Sochu posvětil Braunerův přítel, přeštický děkan Josef Pekárek v den Nanebevzetí Panny Marie 15. srpna 1867 a JUDr. Brauner byl tomuto svěcení přítomen. Socha je odlita z umělého kamene, u nohou knížete Václava je nápis „1867 přeštickým Dr. Brauner, mod. Weselý v Praze, shot. Blažek v Litomyšli.“.

Socha T. G. Masaryka

Je nejmladší přeštickou sochou, nachází se v parčíku na náměstí. Zhotovil jí z pískovce r. 1995 sochař Zdeněk Jílek z Plzně, absolvent VŠUP v Praze. Tuto sochu nechalo vyrobit město Přeštice jako náhradu za sousoší od sochaře Vojtěcha Šípa, jehož ústřední postavou byl T. G. Masaryk a které bylo zničeno v roce 1953. Původní sousoší se však nacházelo v místech nynějšího parkoviště na náměstí, proti budově spořitelny.

Sousoší sv. Benedikta z Nursie, okolnosti jeho vzniku a novodobý osud jedné z přeštických sochařských památek najdete v časopisu Pod Zelenou Horou, ročník XVIII(XXX), číslo 2/2015, str. 4.

Mariánský sloup 

Najdete jej na západní straně náměstí v parčíku naproti drogerii. Byl postavený v r. 1676, tedy v době pobělohorské rekatolizace, kdy mariánské sloupy vznikaly jako houby po dešti. Sochu nechal postavit přeštický děkan Adalbert M. Schram. Na podstavci je umístěn 3 m vysoký sloup, na jehož vrcholu je socha Panny Marie. Později byl tento sloup doplněn sochami sv. Václava a sv. Vojtěcha, jejichž výška je přibližně 1 m. Dnes se na sloupu nachází kopie obou soch.

Socha sv. Kiliána

Na východní straně náměstí je socha patrona města sv. Kiliána z r. 1784. Tato socha již není původní. Originál je nyní uschován v lapidáriu města. Důvodem k přemístění sochy bylo její poškození povětrností. Původní zůstaly pouze schody pod sochou.

Socha sv. Jana Nepomuckého na náměstí v Přešticích

Na severozápadní straně náměstí kousek od radnice se lze kochat sochou sv. Jana Nepomuckého. Pochází z roku 1736, zrestaurována byla v r. 1992 a v r. 2010 – jemně kolorována. Tato socha byla zhotovena na náklady Jakuba Xavera Hlávky, přeštického rodáka, faráře v Němčicích a později v Hluku na Moravě.

Česká spořitelna, původně Okresní hospodářská záložna v Přešticích

Okresní záložna hospodářská byla zřízena okresním výborem na základě zemského zákona č. 26/1882 z dřívějších kontribučenských fondů obilních a později ze záložen vzniklých na základě zemského zákona č. 28/1864. Kontribučenské obilní fondy vznikaly na překlenutí válečných ztrát a velmi se osvědčily. Později se v důsledku společenských změn začaly transformovat na peněžní ústavy. Prosazení příslušných zákonů však nebylo vůbec jednoduché.

V Přešticích sídlila Okresní záložna hospodářská od samého počátku ve vlastním domě na náměstí č.p. 111, kde dnes působí Česká spořitelna. Budova původně patřila Josefu Čermákovi, v roce 1874 shořela a hned se začalo se stavbou novou. Plány na tuto budovu vypracovala známá přeštická firma František a Josef Sieglovi. Hned v prvních letech jejího působení však v této spořitelně došlo k defraudaci. Přesto se spořitelna úspěšně rozvíjela. V srpnu 1934 se původní budova bourala a spořitelna požádala o vydání stavebního povolení na výstavbu budovy nové. To již měla vyhotovené plány od renomované firmy FREIWALD – BÖHM, která projektovala vily, peněžní ústavy a divadla. Jindřich Freiwald studoval Akademii výtvarných umění u prof. Kotěry. Na konci září 1935, tedy za pouhý rok již spořitelna žádala o kolaudaci. Od té doby budova svoji vnější podobu nezměnila. Zajímavostí je, že v plánech byl projektován muzejní sál o rozměrech 10,45 x 9,20 m.

Budova spořitelny na přeštickém náměstí byla v červenci 2010 prohlášena kulturní památkou a stala se tak třináctou a zatím poslední kulturní památkou na území města.

Zde je na místě se zmínit i o plastice na průčelí budovy Spořitelny na Masarykově náměstí. Jejím autorem je Josef Matějů, jehož sochy a plastiky na veřejných budovách se nacházejí zejména na Mladoboleslavsku.  Jedna před veřejností téměř utajená socha tohoto sochaře se nachází ve dvoře České spořitelny v Přešticích. Tam je umístěna kašna, uprostřed níž je podstavec se sochou v životní velikosti. Jedná se o postavu dívky s šátkem kolem krku, která za zády nese hrábě. Jedná se o keramickou sochu se zelenou glazurou z r. 1937. 

Text Václav Süss