Mariánský sloup 

Mariánský sloup 1   Mariánský sloup

Najdete jej na západní straně náměstí v parčíku naproti drogerii. Byl postavený v r. 1676, tedy v době pobělohorské rekatolizace, kdy mariánské sloupy vznikaly jako houby po dešti. Sochu nechal postavit přeštický děkan Adalbert M. Schram. Na podstavci je umístěn 3 m vysoký sloup, na jehož vrcholu je socha Panny Marie. Později byl tento sloup doplněn sochami sv. Václava a sv. Vojtěcha, jejichž výška je přibližně 1 m. Dnes se na sloupu nachází kopie obou soch.

Text Václav Süss