Pomník s pamětní deskou  Jakubu Janu Rybovi

V parčíku pod kostelem, na místě staré školy, je vsazen buližníkový balvan s měděným reliéfním portrétem Jakuba Jana Ryby, narozeného roku 1765 v Přešticích. Pomník od pražského sochaře Kořána pochází z roku 1935.

 Zdroj Jižní Plzeňsko I : Historicko-turistický průvodce, K. Foud, T. Karel

J. Běl 11.4.2016-5