Pomník s pamětní deskou  Jakubu Janu Rybovi

pomník J. J. Ryby   Ryba 8.2.2012-2

V parčíku pod kostelem, na místě staré školy, je vsazen buližníkový balvan s měděným reliéfním portrétem Jakuba Jana Ryby, narozeného roku 1765 v Přešticích. Pomník od pražského sochaře Kořána pochází z roku 1935.

 Zdroj

Jižní Plzeňsko I

Historicko-turistický průvodce

K. Foud, T. Karel