2019-03-23 pozvánka   2019-04-27 pozvánka  

koura   Palestina k publikování 

2019-04-12 pozvánka

 Exkurze, procházky, výlety, přednášky, akce

 – přednáška Petra Koury k březnové okupaci 1939, KKC, 29. 3. 2009

 – Předpoutní úklid na Vícově, 13.–14. 4. 2019

 – přednáška Slávka Honzíka: Palestina v dobách Ježíšových a dnes, DHP, 16. 4. 2009

 – Noc kostelů 2019, 24. 5. 2019, letos v evangelickém kostele v Přešticích

 – Skála, soutěžní a dětský den, 8. 6. 2009

 – konference Přeštice II Poddanská města v českých zemích, 4.–5. 11. 2019

 

Provázení

– 22. 4. 2009 Vícov (pouť)

– 9. 6. 2009 přeštický kostel (pouť)

– 5. 7. 2009 přeštický kostel (svátek sv. Cyrila a Metoděje)

– 8. 9. 2009 přeštický a vícovský kostel (EHD)

– 28. 9. 2009 přeštický kostel (svátek sv. Václava)

 

Prodej spolkového zboží

– na velikonočních trzích v Přešticích

– na vícovské pouti v kostele sv. Ambrože

– na Skále 8. 6. 2009

– na vánočních trzích v Přešticích