Rodinná hrobka přeštického rodáka Josefa Hlávky s freskovou výzdobou s výjevy z mariánského cyklu od vídeňského malíře Karla Jobsta je začleněna do ohradní zdi přeštického hřbitova.

Rodný dům Josefa Hlávky

Při ulici z náměstí ke kostelu stojí přízemní dům čp. 16 s polokruhovým vjezdem a krámskými dveřnicemi, ve kterém se narodil 15. února 1831 významný architekt a mecenáš Josef Hlávka (+ 11. 3. 1908). Na fasádě je umístěna pamětní deska. Dům je barokního původu a představuje hodnotný doklad starší podoby typické městské zástavby.

 Zdroj Jižní Plzeňsko I : Historicko-turistický průvodce, K. Foud, T. Karel