Rodný dům Josefa Hlávky

 rodná dům DHP 29.5.2013--26

 Při ulici z náměstí ke kostelu stojí přízemní dům čp. 16 s polokruhovým vjezdem a krámskými dveřnicemi, ve kterém se narodil 15. února 1831 významný architekt a mecenáš Josef Hlávka (+ 11. 3. 1908). Na fasádě je umístěna pamětní deska. Dům je barokního původu a představuje hodnotný doklad starší podoby typické městské zástavby.

 Zdroj

Jižní Plzeňsko I

Historicko-turistický průvodce

K. Foud, T. Karel