kosttel - 0001 kosttel - 0002

Skládanku se základními informacemi o kostele (česky, anglicky, německy) můžete zdarma dostat v Domu historie Přešticka nebo v Informačním centru Přeštice.

Děkanství

 Dnešní barokní budova děkanství byla postavena v letech 1744-1751 zčásti na místě starého děkanství, postaveného roku 1696 Dominikem Bossim a zbořeného roku 1752. Budova určená pro obnovené proboštství kladrubských benediktinů je pouhým torzem původního architektonického záměru, připisovaného Kiliánu Ignáci Dientzenhoferovi. mělo se pravděpodobně jednat o trojkřídlou stavbu, uzavírající s kostelem vnitřní dvůr. Po vystavění dochované části se však pozornost obrátila na výstavbu nového velkolepého kostela a práce byly pozastaveny. Po zrušení proboštství roku 1786 již k dokončení nebyly podmínky, v přízemí pak sídlil správce a patro dodnes slouží jako fara, povýšená roku 1808 na děkanství. Barokní patrová budova je obrácena k údolí řeky, jednoduché fasády jsou členěny pouze římsami a bohatě profilovanými ostěními oken a dveří. Při kostele vystupuje rizalit, stejný na protější straně nebyl dokončen – tato část byla roku 1869 pouze provizorně upravena. Dispozice je dvoutraktová s chodbou při dvorní straně, která vede do sakristie kostela. Přízemí je kompletně zaklenuté valeně, plackami a klášterními klenbami. Do plochostropého patra stoupá ve středu dispozice dvouramenného schodiště. Kromě zbytků štukových hlavic pilastrů v chodbě se výzdoba interiéru nedochovala.

 Zdroj

Jižní Plzeňsko I

Historicko-turistický průvodce

K. Foud, T. Karel

 vydalo Nakladatelství Českého lesa v Domažlicích roku 1999