Tyto publikace vydal Spolek pro záchranu historických památek Přešticka nebo se podílel na jejich vydání

Publikace lze zakoupit v Infocentru v Přešticích a Domě historie Přešticka

Vyprodané publikace jsou k dispozici v Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje a v Městské knihovně Přeštice

Počátky Přeštic. Dějiny Přeštic I. díl (do roku 1420)

autoři Michal Tejček, Hana Hrubá, Radek Široký, vydalo město Přeštice, Spolek pro záchranu historických památek Přešticka a Dům historie Přešticka v roce 2016, cena 250 Kč

Vystřihovací betlém z Přeštic

(s použitím námětů skašovských hraček) r. 2012, kreslil Jiří Běl, cena 50 Kč

Po stopách Jakuba Jana Ryby v Přešticích

r. 2010, cena 50 Kč

Malý průvodce po chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Přešticích

r. 2009, 60 stran, cena 25 Kč

Osobnosti Přešticka

III. doplněné a rozšířené vydání, vydána společně s Městem Přeštice, r. 2012, 127 stran, cena 120 Kč

Vícov : historie jedné památky

r. 2007, 32 stran, cena 65 Kč

Popis a historicko-architektonický průvodce barokním chrámem Nanebevzetí Panny Marie v Přešticích

r.2000, 270 stran, cena 120 Kč

JUDr. František Augustin Brauner první přeštický poslanec

r. 2003, 26 stran, cena 20 Kč

Kapličky, kaple, a kostely na Přešticku

r.2006, 114 stran, cena 130 Kč

Mystérium barokního chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Přešticích

r. 2001, 36 stran, vyprodáno

 O varhanách na Přešticku

r. 1998, neprodejné